FIAT 850 SPIDER CLUB HOLLAND

Fiat 850 Spider Club Holland

Wij zijn een kleine maar gezellige oldtimer club met bijna 50 leden en een aantal donateurs.

Opgericht op 11 mei 1982 door liefhebbers van de Fiat 850 Spider, met als doelen het conserveren en rijdend houden van dit stukje cultureel erfgoed, het organiseren van clubbijeenkomsten en uitwisselen van technische ervaring.

Tweemaal per jaar organiseren wij een tourrit en driemaal per jaar komt ons clubblad
Topless uit.

Voor verdere informatie over lidmaatschap en andere aangelegenheden kunt u contact opnemen via:

info@fiat850spiderclub.nl